Oferte Lot Polish

Lot Polish propune zboruri tur retur de la 85 eur:
CLUJ-NAPOCA - WARSAW de la 85 EUR
CLUJ-NAPOCA - GDANSK de la 105 EUR
CLUJ-NAPOCA - ZIELONA GORA de la 105 EUR
CLUJ-NAPOCA - KATOWICE de la 105 EUR
CLUJ-NAPOCA – RZESZOW de la 105 EUR
CLUJ-NAPOCA - KRAKOW de la 116 EUR
CLUJ-NAPOCA – POZNA de la 116 EUR
CLUJ-NAPOCA -SZCZECIN de la 116 EUR
CLUJ-NAPOCA – WROCLAW de la 116 EUR
BUCURESTI - WARSAW de la 135 EUR
BUCURESTI – BERLIN de la 135 EUR
BUCURESTI - GDANSK de la 156 EUR
BUCURESTI - ZIELONA GORA de la 156 EUR
BUCURESTI -KRAKOW de la 156 EUR
BUCURESTI – KATOWICE de la 156 EUR
BUCURESTI - POZNAN de la 156 EUR
BUCURESTI- RZESZOW de la 156 EUR
BUCURESTI- SZCZECIN de la 156 EUR
BUCURESTI- WROCLAW de la 156 EUR
BUCURESTI- LOS ANGELES de la 463 EUR
BUCURESTI-NEW YORK de la 463 EUR
BUCURESTI- CHICAGO de la 463 EUR
BUCURESTI- TORONTO de la 493 EUR
LOCURI LIMITATE !